Nowy moduł do C-GEO: Dziennik pomiarów RTK/RTN

    Przekazywanie do Ośrodka Dokumentacji dokumentacji z pomiaru wykonywanego techniką satelitarną w trybie RTK lub RTN, wymaga sporządzenia dziennika pomiarowego, tak jak w przypadku obserwacji klasycznych. Dystrybutorzy sprzętu geodezyjnego starają się do każdego sprzedawanego odbiornika dostarczać oprogramowanie umożliwiające generowanie niezbędnych raportów. Wadą programów tego typu jest to, że nie umożliwiają wygodnej edycji pomiarów, dodatkowych przeliczeń, czy też nie są zintegrowane z popularnymi programami geodezyjnymi.
    Z tych powodów zdecydowaliśmy na dodanie nowego modułu do programu C-Geo. Opracowany przez nas moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN eliminuje wszystkie wymienione niedogodności i mamy nadzieję, że będzie znacząco ułatwiał Państwu przetworzenie pomiarów, a także skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Więcej…
 
Powierzchniowa poprawka odwzorowawcza przy obliczaniu powierzchni działki w C-GEO

§ 62.1 rozporządzenia MAiC z 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków brzmi:

 ,,Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61 i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej...

Więcej…
 
Nowa aplikacja Softline do edycji map obiektowych

 

Oprogramowanie C-GML

 

   Od grudnia 2013 roku obowiązuje przepis dotyczący opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML lub innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK (par. 71 ustęp 2. punkt 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... z 9 listopada 2011 roku).

Więcej…
 
Nowe podręczniki do geodezji profesora Osady

Profesor Edward Osada wydał właśnie trzy podręczniki wchodzące w skład serii ,,Geodezja i geoinformatyka''. Odniesiono się w nich do zmian standardów geodezyjnych, wprowadzanych w ostatnich latach. Poszczególne tomy to: „Geodezyjne pomiary terenowe”, „Osnowy geodezyjne” oraz ,,Geodezyjne układy odniesienia''.Omawiane w podręcznikach zagadnienia przedstawione są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i ilustrowane przykładami praktycznymi wykonanymi w programie C-Geo, książki można więc traktować jako uzupełniającą instrukcję do naszego programu.

 
GML w C-GEO zgodny z rozporządzeniami

Weszły w życie rozporządzenia o mapie zasadniczej (22 grudnia 2013), w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (8 stycznia), które wprowadzają obowiązek przekazywania danych do PODGiK w standardzie GML.

W związku z tym, potwierdzamy, że oprogramowanie C-GEO 2014 wraz z modułem GML pozwala na zgodny z powyższymi przepisami import plików GML, aktualizację obiektów mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT), oraz eksport tych danych do formatu GML.

Więcej…
 
Aktualizacja instrukcji do C-Geo

Opublikowaliśmy nową wersję instrukcji do C-Geo. Praktycznie jest to tom drugi z planowanych trzech:
tom I - Podręcznik dla początkujących
tom II - Opis funkcji programu według kolejności występowania w menu
tom III - Ćwiczenia dla zaawansowanych

Więcej…
 
Usługa tworzenia baz danych BDOT500 i GESUT (GML)

Od dnia 1 września 2013 firma Softline oferuje usługę konwersji danych mapy zasadniczej i GESUT dostępnych w różnorodnych formatach: Tango, SWDE, SHP, DXF, DGN, XML, GML, a także w tekstowych formatach wymiany programów GeoInfo V (pliki GIV), Ewmapa , Geomapa, TurboMAP (DXF), Geobaza ESRi, Geomedia i innych. 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7